Regnvandsfaskine

 

Regnvandsfaskine - gør-det-selv

EXPO-NET regnvandsfaskine er en miljøvenlig metode til effektiv nedsivning af regnvand til grundvandet.

Ved at købe en BIO-BLOK® faskine er du med til at beskytte og bevare grundvandsressourcerne. Samtidig bliver der også sparet på de svindende stenressourcer, der normalt benyttes til stenfaskiner.

Udover dette er der den tillægsgevinst, at du spares for ca. 80% af opgravningsarbejdet, da en BIO-BLOK® faskine kan rumme mere vand end en traditionel stenfaskine.

BIO-BLOK® elementerne er produceret af polyethylen, som er et miljøvenligt materiale, der ikke afgiver miljøskadelige stoffer til omgivelserne, og samtidig har det en meget lang levetid. Polyethylen er et grønt produkt, da det kan genbruges 100%.

BIO-BLOK® faskinen opbygges normalt af BIO-BLOK® 80 HD G, 54 x 54 x 55 cm.

Vi anbefaler, at du læser vores brochure grundigt, før du går i gang med at nedgrave regnvandsfaskinen. » Læs mere

Regnvandsfaskinen kan købes i lokale byggemarkeder. Faskinen er let at håndtere og transportere.




Fiberdugen pakkes tæt rundt om regnvandsfaskinen.

Før du går i gang med udgravningen, er det en god idé at placere regnvands-faskinen på jorden og afmærke, hvor der kan graves.



Husk også at dække tilslutning til, så der ikke kan trænge jord ned i faskinen.
 

Når regnvandsfaskinen er placeret og afløbet tilsluttet, pakkes faskinen ind i fiberdug, inden det hele dækkes til igen.




Nu er regnvandsfaskinen færdigmonteret og klar til "brug".

Følgende typer er at finde i vores standardprogram:

  Type   80 HD G   80 HD GF
  Dimension (B x L x H)   54 x 54 x 55 cm   54 x 54 x 55 cm 
  Rumindhold   152 liter   152 liter
  Vægt   8 kg   9 kg
  Hjørneforstærkning   Nej   Ja
  Belastning (max.)   2,5 t/m2   15 t/m2
  Varenr.   '871080-55'   '871085-55B'
  DB-Nr.   '5688499'   '5018810'
Alle værdier er cirkaværdier.

Vores produkter forhandles af førende byggemarkeder og tømmerhandler i hele Danmark. Kontakt din lokale forhandler og oplys DB-nr. eller varenr.

Dimensionering af BIO-BLOK® faskine

Ved at klikke på nedenstående ikon åbnes et beregningsskema. Disse beregninger gennemføres i overensstemmelse med Spildevandskomiteens skrift nr. 25, hvor grundlaget for beregningerne og begrænsningerne for anvendelse er angivet.

Faskinen dimensioneres for overbelastning max. 1 gang pr. år (T = 1 år). Den hydrauliske ledningsevne K [m/s] er skønnet for fem jordarter og vælges før dimensionering af faskinen (når muse-markøren holdes over de farvede felter, fremkommer info-tekst).

Det reducerede areal skal være et helt tal mellem 1-10.000, og når arealet er indtastet, klikkes på den jordtype, man ønsker beregning for.

Ved indtastning af det reducerede areal (afvandet areal) og ved valg af jordart (K-værdi) fremkommer der fire forskellige geometriske forslag til opbygning af den ønskede faskine (Løsningsforslag A, B, C og D). Endvidere oplyses det totale forbrug af BIO-BLOK® elementer. Det valgte forslag inklusiv vejledende principskitse fremkommer ved at klikke på forstørrelsesglasset under de fire, farvede tekstfelter i venstre side.

Vi gør opmærksom på, at brug af beregningsskemaet er på eget ansvar.

Klik her


Datablade m.m.

» Se brochure

» Ofte stillede spørgsmål - FAQ

» Gå direkte til beregningsskema