Akvakultur

 

Akvakultur

EXPO-NET Danmark A/S har nu i snart 30 år produceret og solgt forskellige typer af BIO-BLOK® filtermedie til akvakulturerhvervet. Til rensning og opiltning eller afgasning af det vand er hovedsageligt anvendt filtermediet BIO-BLOK® 80 HDG, BIO-BLOK® 100, BIO-BLOK® 150, BIO-BLOK® 200, og BIO-BLOK® 300.

I denne periode har EXPO-NET Danmark A/S leveret filtermedie til alle større førende producenter af nøglefærdige recirkuleringsanlæg. Disse recirkuleringsanlæg er etableret over hele verden og er i stand til at producerer alle former for fiskeproduktion uden at skade det omgivende miljø.

Tilsvarende har EXPO-NET Danmark A/S været med i udviklingen og udformning af det danske akvakulturerhverv, hvilket vil sige ombygning af jorddambrug til hel eller halv recirkulerede anlæg. BIO-BLOK® filtermediet er således et af de mest velafprøvede produkter inden for erhvervet.

I forsættelse heraf har EXPO-NET Danmark A/S fornøjelsen at introducere vores nyeste koncept på et fastsiddende filtermedie, som vi har navngivet BIO-BLOK® 125. Denne BIO-BLOK® type er en videreudvikling af vores BIO-BLOK® 100, idet den tillader tykke filterhudsbelægninger, uden at der opstår en nedgang i rensekapaciteten. Vi forestiller os, at dette filtermedie vil være velegnet til indbygning i rislefiltre, aerobe filtre, anaerobe filtre, kontaktfiltre og meget andet.

Samtidig er BIO-BLOK® 80 HDG blevet forbedret, således at opiltning og afgasning af vand fra akvakultur kan blive mere effektivt. Denne blok har vi kaldt BIO-BLOK® 100 HDG.

Sidst, men ikke mindst har vi udviklet et flydende filtermedie, som vil være anvendelig i mange processer i forbindelse med biologisk rensning af vand. Dette medie har vi navngivet BIO-BLOK® Random Media, Ø 25 x 25 mm. Vi forventer, at dette produkt vil være tilgængeligt i august 2017.

Bundfældning
» Læs mere

Kunstige rev
Forslag til genopretning af rev og etablering af hårdt bundsubstrat.
» Læs mere

Muslinger & skaldyr
Net til pakning af alle former for skaldyr.
» Læs mere

Opiltning & afgasning
BIO-BLOK® elementer i glat udførelse (BIO-BLOK® 80 HD G) er særdeles anvendelige i systemer til opiltning af dambrugsvand.
» Læs mere

Rensningssystemer
» Læs mere (kun på engelsk)

Skråningssikring
BIO-BLOK® 80 HD G, 54 x 54 x 55 cm efterfyldt med grus anvendt til skråningssikring.
» Læs mere

Vandindvinding
Indvinding af grundvand til forsyning af vand til modeldambrugene kan bl.a. med stor fordel udføres vha. BIO-BLOK® elementer.
» Læs mere