Afskærmning

 

Afskærmning

En række forskellige produkter, der kan bruges til afskærming over jorden - f.eks. midlertidig afskærmning af arealer i forbindelse med byggeri, sportsbegivenheder eller udendørs koncerter, eller om vinteren mod snefygning, og permanent afskærmning mod fugle, vindafskærmning i stalde, samt indhegning af lufthavne m.m.

BOP-net
Net, der afskærmer mod fugle. Ved montering i tagrygge forhindres fugle i at flyve ind i stalde og lignende.
» Læs mere


Snehegn Snehegnene skærmer på effektiv vis mod fygesne, og de kan også med fordel benyttes til at forhindre sandfygning langs kyster.
» Læs mere

Vindbrydende net Forskellige typer net, der skærmer mod vinden, mens ventilationseffekten bibeholdes.
» Læs mere

F23
Net til afskærming og advarsel ved store sportsbegivenheder, indhegning af byggepladser osv.
» Læs mere


Sne- og fuglestop 
En effektiv løsning på at afskærme mod fygesne, fugle samt insekter.
» Læs mere

Lufthavnsnet
Et stormasket net til afskærmning af lufthavne. Pga. nettets beskaffenhed undgås problemer med lufthavnens radarer.
» Læs mere

Støjdæmpning
Forskellige slags net, der bl.a. anvendes i støjskærme opbygget med jord, skærme opbygget med rockwool og flere typer træskærme med isolering.
» Læs mere