Forstærkning

 

Forstærkning

Forskellige former for forstærkning ved brug af net - f.eks. midlertidige veje og skovveje, befærdede arealer, midlertidige parkeringspladser og skråninger.

Midlertidig vej / parkeringsplads Klik her
Græsarealer kan med stor fordel forstærkes med EXPO-NET armeringsnet på steder, der f.eks. skal bruges som midlertidige veje, beskyttelse af skovveje og parkeringspladser i forbindelse med dyrskuer og lignende. 
» Læs mere
Skrånings-armering Klik her
Plastnet anvendt til skråningsopbygning, hvor nettet bl.a. forhindrer erosion af jorden.

Kontakt os for nærmere oplysninger.