Identifikation

 

Identifikation

Forskellige emballagenet typer, der bruges til identifikation af f.eks. produktionstidspunkt, kvalitet eller indhold. Endvidere kan man vælge net ud fra et marketingsrelateret synspunkt f.eks. ved at få et net i firmalogo-farve.

Kontakt os for nærmere oplysninger.

Indholds-bestemmende
Farverne identificerer indholdet, i dette tillfælde hvilken type tarme nettet indeholder - fra svin eller kvæg - eller om det er almindelige eller kunstige tarme.
Kvalitets-bestemmende
Nettene kan bruges til at identificere, om indholdet er A-, B- eller C-kvalitet.
Tidspunkt-bestemmende
Hvis man producerer i fler-holdsskift, og det er vigtigt at kunne identificere, hvornår et produkt er fremstillet, kan de enkelte farver bruges til at angive produktionstidspunktet.