Arkiv

Nyhedsarkiv11-08-2010 Regnvand i kloakken skal koste...

Kunne man læse i Politikken d. 6/8-10.

"Danskerne skal presses til at lede regnvand uden om det overbelastede kloaksystem.

Miljøminister Karen Ellemann vil ændre loven, så det bliver muligt at opkræve penge fra husejerne, hvis regnvandet fra deres tag og fliseklædte arealer ryger direkte i kloakken.

Lovforslaget ventes fremsat i den kommende folketingssamling.

Det vil gøre det nemmere for kommuner og vandforsyningsselskaber at tilpasse kloaksystemerne, så de kan håndtere de voldsomme regnskyl, der er et resultat af den stigende temperatur. Samtidig vil der blive dannet mere grundvand.”


EXPO-NET Danmark A/S er selvfølgelig enig med Miljøminister Karen Ellemann om, at mest muligt regnvand fra tag arealer skal nedsives i jorden.

I de områder, hvor regnvandet havner i spildevandsledningen, er der som regel kun etableret én ledning, hvor både regnvand og spildevand ledes til. Grundejeren har betalt for denne ret, og hvis grundejeren pålægges at fjerne dette vand fra det eksisterende kloaksystem for egen regning, har grundejeren i princippet betalt den samme ydelse to gange.

Der findes faktisk lovhjeml til, at kommunerne kan tilbagebetale det allerede betalte regnvandsbidrag, som så skal anvendes til etablering af faskiner til nedsivning af regnvandet fra disse parcelhusgrunde.

Se gældende lovgivning under afsnittet Lovgivning og økonomi.


Kilde: Politikken d. 6. august 2010

NEE