Komprimeringskrav

 

Komprimeringskrav

Komprimering af jord i forbindelse med etablering af BIO-BLOK® elementer

Som udgangspunkt vil den opgravede jord kunne genanvendes som omkring- og tilfyldningsmateriale, da såvel friktions- og kohæsionsjord kan anvendes. Kohæsionsjord vil som regel medføre større sætninger end friktionsjord. Ligeledes vil indholdet af sten i omkringfyldningsmaterialet kunne medføre, at der vil kunne opstå punktdeformationer. Opfylder det opgravede materiale de følgende krav, og kan de opsatte krav til komprimering overholdes, kan materialet anvendes til genindbygning. Det anbefales, at der udføres skærpet tilsyn under denne installationsfase.

Komprimering af råjord
Råjord skal indbygges/komprimeres til følgende gennemsnitlige krav bestemt på mindst tre prøver, og ingen enkeltværdier må være mindre end 3 % under gennemsnitskravet.

    Kontrolmetode
    Isotopmetode Sandefterfyldning
a)  Råjordsplanum under råjordsfyld 92 % S. P. 94 % S. P.
b)  Råjordsplanum under sandfyld 95 % S. P. 97 % S. P.
c) Råjordsplanum under bundsikringsgrus 96 % S. P. 98 % S. P.
d) Råjordsfyldning i terræn 92 % S. P. 94 % S. P.
e) Råjordsfyldning i vejdæmning - dybde > 2 m 92 % S. P. 94 % S. P.
f) Råjordsfyldning i vejdæmning - dybde ≤ 2 m 92 % S. P. 94 % S. P.

Referenceværdi fastsættes ved Standard Proctor (S.P.) forsøg bestemt på laboratorium.

Komprimering af sandfyld
Sandfyld skal indbygges/komprimeres til følgende gennemsnitlige krav bestemt på mindst tre prøver. Ingen enkeltværdier må være mindre end 3 % under gennemsnitskravet.

  Kontrolmetode
Isotopmetode Sandefterfyldning
a)  Sandfyld i installationsgrøft/installations-udgravning i terræn 93 % S. P. 95 % S. P.
b)  Sandfyld i installationsgrøft/installations-udgravning i belægningsområder – 
let trafik (cykelsti/fortov m.m.)
95 % S. P. 97 % S. P.
c) Sandfyld i installationsgrøft/installations-udgravning i belægningsområder – 
tung trafik (veje)
98 % S. P. 100 % S. P.
d) Sandfyld i belægningsområder – 
let trafik (fortove, cykelstier m.m.)
95 % S. P. 97 % S. P.
e) Sandfyld i belægningsområder – 
tung trafik (veje)
98 % S. P. 100 % S. P.
f) Sandfyld til sandpudefundering (bærende vægge) 98 % S. P. 100 % S. P.
g) Sandfyld i bygningsområder – 
let gulvlast (boligbebyggelse)
96 % S.P. 98 % S.P.
h) Sandfyld i bygningsområder – 
tung gulvlast (industribebyg)
98 % S.P. 100 % S.P.
i) Sandfyld udenfor bygningsområder 93 % S.P. 95 % S.P.

Referenceværdi fastsættes ved Standard Proctor (S.P.) forsøg bestemt på laboratorium.


Komprimering af bundsikringsgrus
Bundsikringsgrus skal indbygges/komprimeres til følgende gennemsnitlige krav bestemt på mindst tre prøver. Ingen enkeltværdier må være mindre end 3 % under gennemsnitskravet.

  Kontrolmetode
Isotopmetode Sandefterfyldning
a)  Bundsikringsgrus under belægninger – 
let tryk (fortove/cykelstier m.m.)
95 % S. P. 97 % S. P.
b)  Bundsikringsgrus under belægninger – 
tung trafik (veje)
95 % S. P. 97 % S. P.

Referenceværdi fastsættes ved Standard Proctor (S.P.) forsøg bestemt på laboratorium.


Komprimering af stabilt grus
Stabilt grus skal indbygges/komprimeres til følgende gennemsnitlige krav bestemt på mindst tre prøver. Ingen enkeltværdier må være mindre end 2 % under gennemsnitskravet.

  Kontrolmetode
Isotopmetode Sandefterfyldning
a)  Stabilt grus i byggepladsvej 93 % M. P. 96 % M. P.
b)  Stabilt grus under belægninger – 
let tryk (fortove/cykelstier m.m.)
92 % M. P. 95 % M. P.
c) Stabilt grus under belægninger – 
tung trafik (veje) (fortove/cykelstier m.m.)
94 % M.P. 97 % M.P.

Referenceværdi fastsættes ved Modificeret Protor (M.P.) eller ASTM-vibrationsindstampning bestemt på laboratorium.Forstærkning af udgravning

EXPO-NET har udarbejdet et eksempel på, hvordan man kan forstærke en udgravning.

For at se eksemplet, klik på nedenstående ikon.

Klik herKilde til tekst vedrørende komprimering:
Vejdirektoratets normer