Tilbehør

 

Tilbehør

Alle BIO-BLOK® elementer skal samles med rustfrie stålclips. EXPO-NET udlåner gerne efter aftale hæftepistol til samling af de enkelte elementer og leverer efter ønske rustfrie hæfteklammer.


Hæftepistol og -klammerSammenhæftede elementer


Såfremt forsinkelsesbassinet opbygges i flere lag, skal der anvendes stabelledere, som forhindrer, at lagene forskydes i forhold til hinanden. BIO-BLOK® forsinkelsesbassin kan – afhængig af jordbelastningen – opbygges i flere lag. Se nærmere oplysninger under afsnittet om Produktdata ved at klikke på efterfølgende link. » Læs mere


BIO-BLOK® stabelleder


BIO-BLOK® stabelledere er afrundede i enderne i en konisk facon, hvilket bevirker, at montering af ovenforliggende elementer sker hurtigt og enkelt. Stabelledernes koniske ender ”fanger” rørenderne i det ovenfor liggende element ved placeringen af elementet.


Montering af stabelleder


Anvendelsen af stabelledere i forsinkelsesbassin med elementer i flere lag bevirker, at bassinets elementer fungerer som en samlet og låst enhed, hvilket er medvirkende årsag til den lette arbejdsgang ved etablering af forsinkelsesbassinerne.


Faskine låses med stabelleder


Alle vandrette samlinger mellem elementerne skal låses med rustfrie stålclips. Derved fås en stærk og fleksibel konstruktion, som vil kunne optage de variable belastninger fra det omkringliggende jordlag, uden at der opstår brud på elementernes netrørs-konstruktioner.


BIO-BLOK® monteret med stableleder