Dimensionering ved hjælp af regneark

 

Dimensionering ved hjælp af regneark

Regneark


EXPO-NET har fået udviklet et excel-regneark til dimensioneringsberegning af BIO-BLOK® regnvandsfaskiner. Regnearket kan beregne forbruget af BIO-BLOK® elementer for fem forskellige jordarter – groft sand, fint sand, silt, sandet ler og siltet ler. 

Ved at klikke på nedenstående ikon åbnes et beregningsskema. Disse beregninger gennemføres i overensstemmelse med Spildevandskomiteens skrift nr. 25, hvor grundlaget for beregningerne og begrænsningerne for anvendelse er angivet.

Faskinen dimensioneres for overbelastning max. 1 gang pr. år (T = 1 år). Den hydrauliske ledningsevne K [m/s] er skønnet for fem jordarter og vælges før dimensionering af faskinen (når muse-markøren holdes over de farvede felter, fremkommer info-tekst).

Det reducerede areal skal være et helt tal mellem 1-10.000, og når arealet er indtastet, klikkes på den jordtype, man ønsker beregning for.

Ved indtastning af det reducerede areal (afvandet areal) og ved valg af jordart (K-værdi) fremkommer der fire forskellige geometriske forslag til opbygning af den ønskede faskine (Løsningsforslag A, B, C og D). Endvidere oplyses det totale forbrug af BIO-BLOK® elementer. Det valgte forslag inklusiv vejledende principskitse fremkommer ved at klikke på forstørrelsesglasset under de fire, farvede tekstfelter i venstre side.

For at åbne regnearket, klik på nedenstående ikon:
Vi gør opmærksom på, at brug af beregningsskemaet er på eget ansvar.
 

Nedsivningsskema for BIO-BLOK®regnvandsfaskiner 

 Afvandingsareal: 100 m2
 BIO-BLOK® faskine
 (bredde x højde)
8 rørs bredde
0,54 x 0,55 m
4 rørs bredde
0,27 x 0,55 m
2 rørs bredde
0,135 x 0,55 m
 Jordart / K-værdi Længde af faskine / forbrug af hele blokke
 Groft sand / 10-3 m/sek. 1,08 m / 2 stk. 1,08 m / 1 stk. 2,16 m / 1 stk.
 Fint sand / 10-4 m/sek. 3,24 m / 6 stk. 4,32 m / 4 stk. 6,48 m / 3 stk.
 Fint jord (silt) / 10-m/sek. 6,48 m / 12 stk. 10,80 m / 10 stk. 17,28 m / 8 stk.
 Sandet ler / 10-6 m/sek. 10,48 m / 20 stk. 18,36 m / 17 stk. 32,4 m / 15 stk.
 Siltet ler / 10-7 m/sek. 16,20 m / 30 stk. 30,24 m / 28 stk. 58,32 m / 27 stk.

Ovenstående beregninger er i overensstemmelse med Spildevandskomitéens Skrift nr. 25. 
Værdierne for 10-7 m/sek. er skønnet ved forlængelse af de aktuelle kurver.
Faskinerne er dimensioneret på baggrund af en forventet overbelastning på max. 1 gang pr. år (T = 1 år).