Nyhetsarkiv

NyhetsarkivDagvattensystem

2010-06-10 EXPO-NET Dagvattensystemet lanseras i Sverige

I Vi i Villa nr. 6 skickas ut till alla svenska villaägare omkring den 22 juni 2010 kan man läsa mer om EXPO-NET Dagvattensystem...

Pressmeddelande från EXPO-NET Danmark A/S

Just nu lanseras EXPO-NET Dagvattensystemet i Sverige

I Vi i Villa nr. 6 som skickas ut till alla svenska villaägare omkring den 22 juni 2010 kan man läsa mer om EXPO-NET Dagvattensystem – och hur man kan ”trolla bort sitt regnvatten”. Nu kan detta infiltrationspaket för dag- och regnvatten köpas i den svenska byggvaruhandeln och är genom denna försäljningskanal en ny produkt på den svenska marknaden. Produkten riktar sig i första hand mot ”gör-det-själv” marknaden då man vid produktutvecklingen lagt stor vikt på en okompliserad installation där lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska genomföras. Vattnet genomgår en naturlig reningsprocess i BIO-BLOK modulerna, som systemet är uppbyggt av, innan det renade vattnet genom infiltration återgår till grundvattnet.

 

EXPO-NET Dagvattensystemet är utvecklat att vara ett betydligt mer effektivt alternativ, jämfört med den traditionella stenkistan. Systemet uppsamlar regnvattnet från alla slags hus t.ex. villan, ladugården, sommarstugan, uthuset, carporten och regn- och dagvatten kan även samlas upp från en hårdgjord yta så som en stenbelagd terrass eller infart. För villaägarens del har man stor nytta av att avleda vattnet från stuprören via ett EXPO-NET Dagvattensystem, bort från huset och ned under markytan för att undvika att husgrunden skadas och/eller att det ansamlas vatten på gräsytorna.

Dagvattensystemet används i första hand vid nybyggda områden där kommunal dagvattenledning saknas. Man kan även spara pengar om man väljer att inte ansluta till en existerande kommunal dagvattenledning, då flera kommuner erbjuder reducerad avgift om man själv omhändertar allt sitt dag- och regnvatten. Se kommunens hemsida under ”Vatten & Avlopp”.

En av produktens absolut största fördelar är att den har 95 % hålrum och kan därmed ta emot stora mängder vatten i en förhållandevis liten magasinvolym. Dagvattensystemet är enkelt att etablera och renar vattnet innan det återgår till grundvattnet, då BIO-BLOK modulerna som ingår i paketet, från början utvecklats för att rena avloppsvatten. Vattenflödet till reningsverk och genom dagvattenledningar kommer att utsättas för mindre belastning om man rekommenderar kommunernas villaägare, om möjligt, att själva omhänderta vattnet på den egna tomten.

På EXPO-NET:s hemsida www.dagvattensystem.se finns samlad information samt en aktuell återförsäljarlista. En film visar hur man enkelt kan installera ett EXPO-NET Dagvattensystem.

Den första återförsäljaren inom byggvaruhandeln i Sverige, CHEAPY Lågprisbygg, erbjuder nu även beställning via deras hemsida www.cheapy.se och skickar produkten direkt hem till beställarens adress.

EXPO-NET Danmark A/S är en av Europas största plastnättillverkare med över 50 års erfarenhet inom högteknologisk produktion av plastnät som säljs till alla världsdelar. Administration, produktion och lager ligger i Hjørring, Danmark och företaget har där för närvarande 78 anställda.

Med vänlig hälsning
EXPO-NET Danmark A/S
Beatrice Thorén    Säljare Sverige    bt@expo-net.se    018-108720
www.expo-net.se                            www.dagvattensystem.se  
 

BT