Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv2012-03-14 Slapp för räkning på ca 60.000!!!

Oliver Rasmussen bygger nytt hus och har löst omhändertagandet av regnvattnet från taket på ett enkelt, billigt och finurligt sätt…

Drömmen och strävan efter mer frihet håller just på att bli till verklighet för Oliver, hans fru och barn. De valde att köpa en tomt i slutet av 2010 och under sommaren 2011 börjar ramen om drömhuset att ta form. Tomten ligger bara 600 meter från havet, på en bergssluttning – varför sprängning har varit nödvändig. Oliver har anlitat ett kompetent entreprenörföretag i området som har stått för hela paketet.

                                                                                       

Juni 2011 - bild från infart.
Plattan är gjuten, nu väntar vi bara på huset


Hur slipper man för en räkning på 60.000?!

När man bygger ett hus är man ofta i tät kontakt med kommunen beträffande bygglov, omhändertagande av avloppsvattnet samt omhändertagande av dagvattnet som kan vara t.ex. regn eller vatten från dräneringsledning. Man kan välja att ansluta dagvattnet till den kommunala dagvattenledningen om sådan finns. Väljer man att göra det skall en anslutningsavgift betalas till kommunen, den ligger ofta på ca 30-35.000 kronor. I Olivers Rasmussens tillfälle, i och med att tomten ligger på en bergssluttning, skulle dessutom tillkörsvägen till Olivers tomt grävas upp samt hade man varit tvungen att spränga i berget för att kunne lägga anslutsledningen til den kommunala dagvattenledningen. En pump för att pumpa vattnet till det kommunala ledningsnätet hade också varit nödvändig. Detta bedömdes kosta omkring 30.000, så tillsammans med anslutsavgiften skulle det kosta Oliver totalt omkring 60.000 kronor.


Juni 2011 – bild visar tillkörsväg till Olivers tomt. Anslutning till

kommunal dagvattenledning ligger för änden av vägen på bilden.

Så Oliver började att tänka i nya banor för att ta reda på om han själv kunde ta hand om regnvattnet på något sätt. Genom att söka på ”Dagvattensystem” på nätet och gå in på www.dagvattensystem.se fann han information om EXPO-NET® Dagvattensystem. En enkel och billig lösning för såväl gör-det-själv marknaden som för en proffsig entreprenör. Ett EXPO-NET® Dagvattensystem är helt enkelt en otät underjordisk behållare i form av BIO-BLOK® moduler, dit man för regnvattnet som sakta tränger ut i omkringliggande jordlager. På detta sätt

låtermanregnvattnet återgå till naturen och det naturliga kretsloppet på ett ekonomiskt och miljöriktigt sätt.


Kostnader för etablering av EXPO-NET® Dagvattensystem:

        


Antal BIO-BLOK® moduler som behövs utifrån beräknad mängd vatten som ska tas om hand. I detta fillfälle 8 st. BIO-BLOK ® moduler
Ca 5200:-.
Dagvattenbrunn med sandfång samt markavloppsrör.
Ca 1750:-.
Oliver har valt att själv gräva ned dagvattensystemet, vilket gör att han inte har några egentligan arbetskostnader för detta.

Så Oliver Rasmussen är jättenöjd med den lösning han har valt till detta projekt – de besparelser han har gjort i detta tillfälle kan bli till mer än en extra fin barnvagn när de nu väntar familjeökning på höstkanten.

 

Den rörliga VA-avgiften kan vara lägre

Förutom själva anslutningsavgiften på ca 30-35.000 kronor och arbetskostnaden för att anlägga anslutningsröret till det kommunala ledningsnätet som kan vara på ca 30.000 kronor har vissa kommuner infört en lägre rörlig VA-avgift om husägaren själv omhändertar dagvattnet. Det är fler och fler kommuner som inför denna fördel för att uppmana husägarna att skona det kommunala ledningsnätet och reningsverken, som riskerar att bli överbelastade speciellt vid stora regnmängder på kort tid. Detta kan man läsa mer om på respektive kommuns hemsida, och EXPO-NET rekommenderar alltid att rådfråga kommunens VA-enhet om man planerar lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).


Här har Oliver valt att anlägga sitt dagvattensystem:                

 

 

 

 

 


Här ses markavloppsrör från stuprör samt rör från dränering:

Länk till sidan om EXPO-NET Dagvattensystem » Klicka här så finner du:
- Broschyr
- Kalkylprogram för dimensionering
- Återförsäljarlista
- FAQ – ofta ställda frågor

Film om montering!
Se vår film om hur man enkelt gräver ned ett EXPO-NET Dagvattensystem »Klicka här

Har du frågor är du välkommen att kontakta svensk support, Beatrice Thorén 018-108720 eller bt@expo-net.se.

 

 

 

BT