Senaste nytt

Senaste nytt2014-01-28 Biobädd med BIO-BLOK filtermaterial

Vårt filtermaterial är konstruerat av ovala trådar, vilket gör att den tillgängliga ytan ökar i takt med att biohuden ökar i radie...

BIO-BLOK® filtermaterial - en fantastisk uppfinning!

För att få en så effektiv reningsprocess som möjligt är det viktigt att man ger det förorenade vattnet möjlighet att få tillgång till så stor yta som möjligt. Det är på den tillgängliga ytan som mikroorgaismerna i vattnet väljer att bosätta sig och genom denna process medverkar till att rena vattnet på ett mycket effektivt sätt. 

I nedanstående tabell samt ritning illustrerar vi varför ytan ökar i takt med att biohuden växer, något man inte kan förvänta sker om man använder sig av ett filtermaterial med endast plana ytor.
 

       

      


 


Pressmeddelande från EXPO-NET Danmark A/S:

 

"Naturens miljö och att värna om vår planets framtid är ett stort fokusområde som ligger i de flestas intresse. Kraven att minska utsläpp skärps vilket gör att processer och produkter fortlöpande måste förbättras inom reningsbranschen. Vid biologisk rening av vatten till exempel för industri eller i ett avloppsreningsverk är just valet av filtermaterialet viktigt för att den delen av processen ska få ett så bra resultat som möjligt i form av reducering av bl.a. BOD. "

Läs hela pressmeddelandet » här.

Broschyrer på engelska:
Varför du bör välja BIO-BLOK (Why BIO-BLOK) - klicka här!
12 anledningar till varför du bör välja BIO-BLOK (12 good reasons...) - klicka här!
Allmän information om BIO-BLOK (General information) - klicka här
Valet av filtermaterialets underlag är viktigt (Support of the Filter Media) - klicka här!
Vägledande omsättningshastigheter (Indicative Decomposition Speeds) - klicka här!
Behandling av avloppsvatten (svensk) - klicka här!
Tekniska specifikationer - klicka här!

Presentation med bilder:
Referenspresentation från Cougar Coatings Waste Water - klicka här.

Länkar:
www.bio-blok.com - klicka här.

För mer info och förfrågningar är du välkommen att kontakta oss:
Beatrice T. Laursen (svensk): +45 96 23 56 22, btl@expo-net.se
Niels-Erik Espersen (dansk): +45 98 92 21 22, nee@expo-net.dk

Med vänlig hälsning

EXPO-NET Danmark A/S 

BTL