Senaste nytt

Senaste nytt2015-04-24 EXPO-NET ställde ut på Byggmässan i Malmö 22-23 april 2015

Vi vill tacka alla dem som besökt oss i vår monter 22-23 april i Malmö. Våra besökanden har visat stort intresse för våra produkter till byggsektorn.

Speciellt vår nyhet Snö- och fågelstopp till de vågformade fibercementtaken har lockat nyfikenhet till montern, men även takrännnäten och våra insektsnät är populära produkter i vårt sortiment.

Vi ser nu fram emot att arbeta vidare med de förfrågningar som kommit via mässan.

Med vänlig hälsning

Niels Arp-Nielsen & Beatrice T. Laursen