Senaste nytt

Senaste nytt2016-03-30 EXPO-NET expanderar

Vi bygger ett höglager och fördubblar därmed vår lagerkapacitet.

Samtidigt utvidgar vi vår produktionsyta med ca 50 %, så vi kan fortsätta investeringarna med att öka vår kapacitet, automatisera och produktutveckla.

Bygget är i full gång och den nya lagerhallen kommer att vara färdig senare i år.