Senaste nytt

Senaste nytt2013-04-05 Dimensioneringshjälp för dagvattenhantering!

Förutom en ny och inspirerande broschyr om hur EXPO-NET:s patenterade BIO-BLOK dagvattenmoduler används för att infiltrera och omhänderta dag- och regnvatten, har EXPO-NET även utvecklat en websida som automatiskt dimensionerar och räknar ut ditt behov av BIO-BLOK moduler!

Hållbart och lönsamt omhändertagande av dagvatten!

När dagvattnet omhändertas lokalt med BIO-BLOK® dagvattenmoduler är det en av marknadens mest effektiva och erkända metoder för lokal infiltration av dagvatten som används.

- Minimerad risk för översvämning
- Bättre grundvattenkvalitet
- Biologisk reningseffekt
- Skonsam arbetsmiljö
- Enkel och snabb anläggning
- God anläggningsekonomi

Klicka på ikonet för att se vår nya broschyr i pdf-format:

Infiltrationsbroschyr i iPaper-format - klicka » här.
Gå direkt till vår beräkningssida för dimensionering - klicka » här.

Vill du att vi ska skicka en broschyr till dig i pappersformat - skicka ett mail till oss genom att klicka » här

 
 

Mycket nöje!

EXPO-NET Danmark A/S
BTL