Senaste nytt

Senaste nytt2013-04-05 Plastnät till vakuuminfusion

Plastnätet är en viktig del i produktionen av många produkter som bygger på sandwichteknologi genom vakuuminfusion. EXPO-NET:s vakuumnät kan användas i en lång rad industrier, t.ex. hos producenter av båtdäck, båtskrov och vingar till vindkraftverk, men också i bil- och betongindustrin.

Vakuumnätet med "två våningar"

På bilden nedan visas nätets struktur och vilken väg luft och det valda materialet tar genom nätet när man tillsätter vakuum i produktionsprocessen. Nättrådarna ska ligga ovanpå varandra, i "två våningar" för att teknologin ska fungera. Denna produktionsprocess används vid produktion av produkter där man önskar ett starkt material men med låg vikt.

EXPO-NET Danmark A/S har en lång rad användbara nät till detta ändamål, nedan ses även ett par av de maskstrukturer som kan användas.

Typ 209 - 120 cm


Typ 93 - 145 cm


Nätprodukterna finns även i en lång rad tubformade nät » Läs mer.

För mer information se vänligen vår broschyr eller kontakta oss:
- » Läs broschyr
- » Skicka ett mail
- Ring 018-108720

Säljavdelningen
EXPO-NET Danmark A/S
 

BTL