Dränkta, beluftade biobäddar

Dränkta, beluftade biobäddar

Anvendelse af dykkede, beluftede filtre i akvakulturen er stærkt udbredt. Dimensionering af disse anlæg er baseret på de samme erfaringer som for dimensionering af dykkede, beluftede filtre til spildevand. Eneste forskel er blot, at spildevandet fra akvakulturen er meget tyndere, dvs. at stofkoncentrationerne er små, og der stilles kvalitetskrav til det rensede vand, som aldrig må overskrides.

Dimensionering af renseanlæg til akvakulturen er baseret på, hvor mange kg foder der bliver udfodret pr. dag og dermed baseret på en årlig produktionskapacitet. I de fleste recirkuleringsanlæg anvendes tørfoder i forskellige kvaliteter, og det er ud fra dette tørfoder, man har mulighed for at beregne, hvor store stofkoncentrationer der skal omsættes ud fra en given produktionskapacitet.

Som en tommelfingerregel kan der forventes følgende stofkoncentrationer i vandet ved udfodring af 1 kg tørfoder:

     30-50 g NH4 / kg foder
     0,3-0,6 kg BOD / kg foder
     0,35-0,8 kg CO2 / kg foder
     0,2-0,4 kg alkalinitet / kg foder
     0,12 kg SS (tørstof) / kg foder eller
     3 l slam (tørstof 4 %) / kg foder

Til biologisk nedbrydning af ovennævnte stoffer anvendes hovedsagelig BIO-BLOK® 100 og BIO-BLOK® 150, når der er tale om organiske stoffer (BOD). Er der tale om ammoniak (NH4), anvendes hovedsagelig BIO-BLOK® 200 og BIO-BLOK® 300.

Bemærk at det er vigtig at fokusere på den biologiske tilgængelige overflade, idet omsætningen i et renseanlæg udelukkende er baseret på denne overflade i kombination med vandtemperaturen.

     BIO-BLOK® 100 har en biologisk tilgængelig overflade fra 100 til 366 m2/m3
     BIO-BLOK® 150 har en biologisk tilgængelig overflade fra 150 til 507 m2/m3
     BIO-BLOK® 200 har en biologisk tilgængelig overflade fra 200 til 426 m2/m3
     BIO-BLOK® 300 har en biologisk tilgængelig overflade fra 300 til 560 m2/m3

I det følgende vises forholdet mellem omsætning og vandtemperatur i BIO-BLOK® filtermediet:

 Vandtemperatur  Ammoniak
 (g/m2 x døgn)
 BOD 5
 (g/m2 x døgn)
 0  0  0
 2,5  0,15  3,90
 5  0,30  7,80
 7,5  0,40  10,40
 10  0,50  13,00
 12,5  0,60  15,00
 15  0,70  17,00
 17,5  0,80  18,50
 20  0,90  20,00
 25  1,00  22,30


Ovennævnte tal er baseret på, at man først finder det nødvendige tilgængelige biologiske areal for organisk nedbrydning. Derefter findes det nødvendige tilgængelige biologiske areal for nitrificering. Summen af det samlede areal udgør det biologiske areal i bioreaktoren.

Opmærksomheden skal henledes på, at der normalt ikke opnås en nitrifikation, såfremt der er en organisk belastning, der er større end 10 g. COD/m2 x døgn på filtermediet.

Nitrifikationen er afhængig af ilt-koncentrationen i spildevandet. For at kunne opnå en tilstrækkelig god nitrifikation bør der minimum være 3 – 4 mg ilt i vandet. I nogle anlæg er der konstateret en fordobling af nitrifikationshastigheden ved at forøge iltindholdet i vandet fra 5 til 8 mg/l ved en vandtemperatur på 10° C.

Læs mere om dykkede, beluftede filtre ved at klikke på nedenstående link (findes kun på engelsk):

Aquaculture