Vägarmering

 

Vägarmering

EXPO-NET vägarmeringsnät har många olika användningsområden där nätet säkrar en fast grund. Om nätet används till vägbeläggning och fundament hindrar det underlagsmaterialet från att pressas ned till det nedersta lagret. Nätet fördelar även trycket över hela området på grund av att det är styvt och därmed reduceras sättningarna.

Vägarmeringsnätet ökar bärigheten på grund av dess höga friktion och slitstyrka, och nätets speciella struktur ger en snabb spridning av vattentrycket så att man får en god dränering som bonus.

EXPO-1211
Denna typ används särskilt för att stabilisera mjuka underlag. Nätet är mycket starkt och flexibelt.
EXPO-1311
EXPO-1311 är användbart på sandig mark och kan bl.a. läggas ut på sluttningar för att förhindra att det trillar ned sten. Denna typ har större maskor än EXPO-1211.

Följande typer finns i vårt standardsortiment:

  Art. nr.   Typ   2 mm   Tråd   Bredd   Längd   Färg
  '020600-01'   EXPO-1211   8 x 6 mm   3 mm   2 m   25 m   Svart
  '020620-01'   EXPO-1311   27 x 27 mm   5 mm   2 m   25 m   Svart
Alla angivna värden är ungefärliga värden.


Datablad m.m.

» Se Armeringsnät - Data (dansk)

» Se Armeringsnet - Vejle (dansk)