Avspärrningsnät

 

Avspärrningsnät

EXPO-NET avspärrningsnät är ett nät med många användningsområden. Vid byggen, utgrävningar osv. kan avspärrningsnätet hålla nyfikna ute och förhindra olyckor. Vid sportarrangemang kan nätet användas för att skilja publiken från sportutövarna. Dessutom kan nätet användas vid bl.a. skidarrangemang där det markerar banorna.

Nätet är enkelt att sätta upp och ta ner, det kan användas många gånger och ihoprullat tar det lite plats.

Flygplatsnät

En annan typ av plastnät som används för avspärrning är typ EXPO-1521. Plastnätet lämpar sig speciellt bra för flygplatser då man genom att använda en ren plastprodukt undviker problem med radarstörningar.

F23-100/120 cm
EXPO-NET avspärrningsnät F23-100 cm kan bl.a. användas för avspärrning eller avgränsning av områden både på byggarbetsplatser och i öppna områden (t.ex. vid sportevenemang).
1521-200 cm
Detta stormaskiga plastnät används bl.a. för inhängnad av flygplatser, lekplatser, naturområden, sportplatser o.dyl.
15/16
Om man vill undvika drivsnö kan nätet minska mängden drivsnö som passerar genom nätet – och vill man ha ett ännu effektivare nät rekommenderas typ 15 och 16. » Läs mer

Följande typer finns i vårt standardsortiment:

  Art. nr.   Typ   Maskstorlek   Bredd   Längd   Färg
  '023345-100'   F23-100 cm   40 x 35 mm   100 cm   50 m   Orange
  '023345-120'   F23-120 cm   40 x 40 mm   120 cm   50 m   Orange
  '029002-'   15   40 x 35 mm   100 cm   25 m   Orange
  '029001-'   15   40 x 35 mm   100 cm   25 m   Svart
  '029003-'   15   40 x 35 mm   100 cm   25 m   Grön
  '029011-'   16   40 x 40 mm   120 cm   25 m   Orange
  '029010-'   16   40 x 40 mm   120 cm   25 m   Svart
  '029012-'   16   40 x 40 mm   120 cm   25 m   Grön
  '020630-01'   EXPO-1521   75 x 60 mm   200 cm   25 m   Svart
  '020630-02'   EXPO-1521   75 x 60 mm   200 cm   25 m   Grön
Alla angivna värden är ungefärliga värden.


Datablad m.m.

» Se broschyr