Användning

 

Användning

BIO-BLOK®-modulerna används huvudsakligen till följande:
  • Där dagvattensamlingar från nya avstyckningar ska anslutas till ett befintligt avloppsnät med otillräcklig kapacitet för kanalisering av regnvatten under toppbelastning.
  • Vid utjämning av belastningsvariationer på rörnät och recipienter.
  • Vid nyanläggningar där mindre rördimensioner önskas generellt och där magasinfunktionen kan tillvaratas av ett fördröjningsmagasin.
  • Som tillagt förstärkningslager och biologiskt filter i öppna, vattenfyllda fördröjningsmagasin för att motverka drunkningsolyckor och för att främja biologisk omsättning av orenheter i vattnet.