Förslag till upphandlingstext

 

Förslag till upphandlingstext

Fördröjningsmagasinets volym ska anläggas med BIO-BLOK® 80 HD GF-moduler eller liknande nätrörsmoduler. Modulerna ska vara tillverkade av sammansvetsade lodrätstående nätrör som är tillverkade av polyeten med en modulstorlek på ca (B x L x H). 54 x 54 x 55 cm. Modulerna ska kunna tåla en jämn, lodrät belastning på max 15 ton per m2 och hålrumpsprocenten ska vara ca 95 %.

Magasinets tillflödesrör ska ha en Ø 400 mm PVC-ledning där det var 0,5 m har borrats ett Ø 100 mm stort hål i toppen av röret. Toppen av tillflödesröret placeras i botten av magasinet. Tillflödesledningen ska gjutas om med hänsyn till vattnets erosion och magasinets grund. Därefter läggs geotextil ut och hålen i geotextilen rättas till.

Magasinet ska packas in i geotextil (fiberduk). I botten av magasinet kan en geotextil av typen SF27 användas. På magasinets översida och sidor ska dock en kraftigare geotextil användas, t.ex. typ SF56. Runt magasinets alla sidor inklusive ovansidan ska det fyllas på med minst 20 cm stabilgrus eller motsvarande.

Nätrörsmodulerna ska staplas med hjälp av styrnipplar och monteras med rostfria häftklamrar för att säkerställa en god stabilitet i magasinet. Minst 2 rostfria häftklamrar ska användas på varje sida som ska monteras.

Till montering av moduler i lagerkonstruktionen ska 2 styrnipplar per nätmodul i yttermodulerna av magasinet användas. I alla övriga nätrörsmoduler ska 1 styrnippel per modul användas.

Påfyllning av sand och bottenkonstruktionen ska utföras så att de krav som ovanstående konstruktion ställer uppfylls. Dock ska påfyllning m.m. komprimeras till minst 95 % Standard Proctor (isotopmetoden).

Magasinet ska luftas på ovansidan till närmaste brunn via minst 1 Ø 110 mm PVC-rör.