Rådgivning

 

Rådgivning

Teknisk hjälp

Våra ingenjörer hjälper dig gärna med råd om dimensionering och anläggning av ett BIO-BLOK® fördröjningsmagasin.

Rådgivningen är naturligtvis kostnadsfri och utan förpliktelser.

Denna rådgivning omfattar även råd och vägledning med hänsyn till större bebyggda områden där man vill ha integrerade infiltrationslösningar och/eller fördröjningsmagasin som kan omfatta gröna lösningar med våtområden och planterade öppna fördröjningsmagasin.

Om du har sådana planer och önskar inspiration till projektet i samband med anläggningen är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vänd dig till:

EXPO-NET Danmark A/S
Georg Jensens Vej 5
DK-9800 Hjørring

Tel: +45 98 92 21 22
Fax: +45 98 92 41 89

E-mail: assistance(at)expo-net.dk