Varför ska man välja BIO-BLOK®-moduler när man ska bygga ett fördröjningsmagasin?

 

Varför ska man välja BIO-BLOK®-moduler när man ska bygga ett fördröjningsmagasin? 

BIO-BLOK®-moduler har följande fördelar:
  • Biologisk rening av organiska ämnen i regnvattnet.
  • Tillverkat av miljövänlig polyeten.
  • Motståndskraftig mot slag, stötar och oförsiktig hantering.
  • Lodrät bärighet upp till 15 ton/m2.
  • Arbetsbesparande vid anläggning jämfört med andra lösningar.
  • Stor hålrumsprocent.
  • Flexibel konstruktion.
  • Flexibla och enkla röranslutningsmöjligheter.
  • Hög kemikalieresistens.
  • Producerad i Danmark.