Dagvattensystemets utveckling historiskt

 

Dagvattensystemets utveckling historiskt

1. Generation – Stenkista

Liten hålrumsprocent
Stor utgrävning
Risk för igensättning
Dyr anläggningskostnad (mycket sten, stort hål och en hel del arbetstimmar)
Besvärlig anslutning
Ingen reningseffekt


2. Generation – Plastmodul

Stor hålrumsprocent
Mindre utgrävning
Låg risk för igensättning
Lägre anläggningskostnad
Kräver skarvmuffar och en noggrann anslutning
Kräver ett mycket jämnt underlag att stå på


3. Generation – BIO-BLOK® dagvattensystem

Stor hålrumsprocent
Mindre utgrävning
Låg risk för igensättning
Lägre anläggningskostnad
Flexibel anslutning – inga skarvmuffar
Kräver inte ett absolut jämnt underlag att stå på
Kan anpassas till förhållandena (blocken kan halveras)
Reningseffekt tack vare en stor ytareal i blocken (framtidens krav på dagvattensystem!) 


Framtidens dagvattensystem ska vara både enkla och flexibla att arbeta med och ska kunna bidra till rening av regnvattnet innan det filtreras ner genom jorden. Detta kan endast ske med användning av BIO-BLOK®-moduler som har en stor ytareal per m3. 3:e generationens dagvattensystem är en kombination av ett block för avloppsvattenrening och ett dagvattensystem. På så sätt kombineras det bästa av två världar.