Dimensionering med hjälp av IDA Spildevandskomitéens skrift nr 25

Dimensionering med hjälp av IDA Spildevandskomitéens skrift nr 25

Vi hänvisar till avsnittet ”Dimensionering med hjälp av räkneark”, där också infiltrationsschemat framgår. » Läs mer 

Detta material är beräknat utifrån skrift nr 25 samt en överbelastning av dagvattensystemet på max 1 gång per år (T = 1).

Om det skulle finnas behov av andra T-värden eller andra förutsättningar hänvisar vi till avsnittet ”Visste du att du kan få hjälp med dimensionering”. » Läs mer