Dimensionering med hjälp av kalkylprogram

Dimensionering med hjälp av beräkningssidan

Beräkningssidan


EXPO-NET har utvecklat en beräkningssida som används när man ska dimensionera ett dagvattensystem och räkna ut det antal BIO-BLOK® moduler som behövs. Genom att endast knappa in det antal kvm det ska uppsamlas vatten ifrån, räknas det automatisk ut behovet av antal BIO-BLOK® moduler för fem olika jordarter – grov sand, fin sand, silt, lera/sand och lera/silt.

Gå till beräkningssidan här!

Infiltrationsschema för BIO-BLOK® dagvattensystem


 Avledningsareal: 100 m2
 BIO-BLOK® dagvattensystem
 (bredd x höjd)
8 rörs bredd
0,54 x 0,55 m
4 rörs bredd
0,27 x 0,55 m
2 rörs bredd
0,135 x 0,55 m
 Jordart/K-värde Längd på dagvattensystemet /
förbrukning av hela blocket
 Grov sand / 10-3 m/sek. 1,08 m / 2 st. 1,08 m / 1 st. 2,16 m / 1 st.
 Fin sand / 10-4 m/sek. 3,24 m / 6 st. 4,32 m / 4 st. 6,48 m / 3 st.
 Silt / 10-5 m/sek. 6,48 m / 12 st. 10,80 m / 10 st. 17,28 m / 8 st.
 Lera sand / 10-6 m/sek. 10,48 m / 20 st. 18,36 m / 17 st. 32,4 m / 15 st.
 Lera silt / 10-7 m/sek. 16,20 m / 30 st. 30,24 m / 28 st. 58,32 m / 27 st.

Ovanstående beräkningar överensstämmer med Spildevandskomitéens skrift nr 25. 
Värdena för 10-7 m/sek. kan ses vid förlängning av de aktuella kurvorna.
Dagvattensystemen är dimensionerade mot bakgrund av en förväntad överbelastning på max 1 gång per år (T = 1 år).