Rådgivning, frågor och svar

Rådgivning, frågor och svar

Teknisk hjälp


Våra ingenjörer hjälper dig gärna med råd om dimensionering och anläggning av ett BIO-BLOK® dagvattensystem.

Rådgivningen är naturligtvis kostnadsfri och utan förpliktelser.

Denna rådgivning omfattar även råd och vägledning med hänsyn till större bebyggda områden där man vill ha integrerade infiltrationslösningar och/eller fördröjningsmagasin som kan omfatta gröna lösningar med våtområden och planterade öppna fördröjningsmagasin.

Om du har sådana planer och önskar inspiration till projektet i samband med anläggningen är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vänd dig till:

EXPO-NET Danmark A/S
Georg Jensens Vej 5
DK-9800 Hjørring

Tel: +45 98 92 21 22
Fax: +45 98 92 41 89

E-mail: info-se@expo-net.com  


Frågor och svar i samband med anläggning av ett BIO-BLOK® dagvattensystem 

F: Vilken fiberduk rekommenderas?
S: Vi rekommenderar Byggros geotextiltyp DuPont Typar eller motsvarande produkt. Det är viktigt att använda en fiberduk som kan stänga ute jord och sand och samtidigt tillåter infiltration av vatten.
F: Går det alltid att ersätta en stenkista med BIO-BLOK® dagvattensystem?
S: Ja, så länge man följer de gällande dimensioneringsreglerna.
F: Hur renar BIO-BLOK® dagvattensystem regnvattnet?
S: BIO-BLOK® utvecklades ursprungligen för rening av spillvatten. Modulerna är konstruerade som nätrör så att modulerna har en stor ytarea per kubikmeter modul. Reningens effektivitet beror på hur stor yta det finns per kubikmeter BIO-BLOK®. Resten klarar naturen själv genom organisk förvandling av det tillförda spillsvattnet.
F: Vad betyder den lodräta kontaktytan för effektiviteten?
S: Den lodräta kontaktytan är lika med höjden gånger 2. Ju större lodrät kontaktyta desto högre effektivitet. Det är därför man delar på BIO-BLOK®-modulerna om jordarten bjuder på svåra förhållanden. Bottenarean räknas inte med i dimensioneringen.
F: Vad sker när ett BIO-BLOK® delas?
S: Den lodräta kontaktytan ökar väsentligt och på så sätt ökar även kapaciteten. Rent allmänt kan man säga att kapaciteten kan ökas med ca 20 % eller att dagvattensystemets totala kubik kan sänkas med 20 %.


Hjälp till upphandlingstext

Dagvattensystemet uppförs som ett BIO-BLOK® dagvattensystem eller motsvarande. Ytarean per kubikmeter ska vara minst 80 m2. Dagvattensystemet ska bestå av sammansvetsade lodräta nätrör som är gjorda av det beständiga materialet polyeten med en modulstorlek på ca (B x L x H) 54 x 54 x 55 cm.