Regnfrekvens

Regnfrekvens

För att få en överblick över regnfrekvensen i Danmark beställde EXPO-NET i slutet av 2003 statistik från Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) som visar Danmarks genomsnittliga antal dygn per år med en dygnsnederbörd på minst 10, 15, 20, 25, 30 respektive 40 mm.

Beräkningen baseras på daglig nederbörd från 74–96 nederbördsstationer per dag från Jylland och öarna förutom Bornholm. Antalet stationer varierade något från vecka till vecka och från år till år men i genomsnitt ingick 88 stationer per dag i 15 års tid under perioden 1988–2002.

Statistiken visar det genomsnittliga antalet dagar per år som man på en given ”genomsnittlig plats i Danmark” kan förvänta sig att få nederbördsmängder inom de angivna gränserna, baserat på nederbördsmängderna under de senaste 15 åren (1988–2002).

Klicka på nedanstående ikon för att hämta statistiken.

Klicka härKälla:
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)