Utformning av dagvattensystem

 

Utformning av dagvattensystem

När man anlägger ett dagvattensystem är det viktigt att den lodräta kontaktytan är så stor som möjligt. På så sätt uppnås bästa möjliga vattengenomträngning. Vid beräkningar tas inte dagvattensystemets botten med eftersom bottnen ofta blir igenslammad med tiden.

Det optimala dagvattensystemet rymmer så mycket vatten som möjligt och har största möjliga lodräta kontaktyta. Detta kan uppnås genom att man använder långa och smala dagvattensystem vilket skapar största möjliga kontaktyta mot jorden. I detta fall är BIO-BLOK® dagvattensystem optimalt eftersom det går att dela upp i önskad bredd.


BIO-BLOK®-modulen delas enkelt med en såg.

I följande exempel är det tydligt att avlånga dagvattensystem har störst lodrät kontaktyta och dessa bör föredras framför kvadratiska dagvattensystem på ställen där detta är möjligt.

Om du klickar på bildikonerna nedan kan du ladda ned pdf-filer som visar exempel på geometriska utformningar av dagvattensystem:


Geometriska utformningar av dagvattensystem

Klicka här


Exempel på konstruktion av BIO-BLOK® dagvattensystem i 1 lager

Klicka här


Exempel på konstruktion av BIO-BLOK® dagvattensystem i flera lager


Klicka här