Visste du att dagvattensystemet även kan rena vatten?

 

Visste du att dagvattensystemet även kan rena vatten?

Visste du att EXPO-NETs BIO-BLOK®-moduler ursprungligen utvecklades för att rena avloppsvatten? Den stora ytarean på BIO-BLOK®-modulerna har goda livsbetingelser för de mikroorganismer som renar vattnet.

BIO-BLOK® dagvattensystem är därför ett naturligt val för att säkerställa att dagvattnet omvandlas till grundvatten av hög kvalitet. Vi säkerställer inte bara att dagvattnet leds tillbaka ned i jorden utan även att det blir renare! Se även avsnittet "Miljöfördelar – artiklar". » Läs mer

En unik produkt från EXPO-NET Danmark A/S.