Visste du att du kan få hjälp med dimensionering?

 

Visste du att du kan få hjälp med dimensionering?

Visste du att du kan få kostnadsfri rådgivning utan förpliktelser i samband med dimensionering av dagvattensystem, dagvattenmagasin och spillvatteninfiltration i öppen mark.

Många tycker att det är mycket teori och praktik som man måste bemästra i samband med en etablering av ovannämnda anläggningar och att ämnet är överväldigande och svårt att överblicka.

På grund av detta hjälper vi på EXPO-NET Danmark A/S gärna till med vägledning och förslag på dimensionering för att säkerställa att produktlösningen och projektet blir så bra som möjligt.

Om du vill ha hjälp direkt hänvisar vi till assistance(at)expo-net.dk eller 

     Tel:  +45 98 92 21 22
     Fax: +45 98 92 41 89

Kontaktperson:
Niels Erik Espersen

Niels Erik Espersen är utbildad ingenjör med bland annat avloppsteknik och reningsverk som specialområde. Han har varit anställd som teknisk chef inom den offentliga sektorn i 15 år. Sedan 20 år tillbaka har han varit anställd inom den privata sektorn, varav de senaste 15 åren som utvecklingschef på EXPO-NET Danmark A/S. Han är medlem i styrelsen för Teknologisk Institut och utarbetar handledningar i projektering, dimensionering, utförande och drift av dagvattensystem.


Följande uppgifter behövs innan det är möjligt att dimensionera
ett dagvattensystem:

♦    Storleken på den dränerade, reducerade arealen som ska ledas till ett dagvattensystem.
♦    Vilken typ av jord dagvattensystemet ska grävas ned i (ev. uppgifter om K-värde).
♦    Avstånd från markytan till grundvattennivån.

Naturligtvis försöker vi även att hjälpa dig med andra eventuella frågor.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Beräkningssida – för beräkning av BIO-BLOK® dagvattensystem

EXPO-NET har utvecklat ett kalkylprogram som används när man ska dimensionera ett dagvattensystem och räkna ut det antal BIO-BLOK® moduler som behövs. Programmet kan räkna ut behov av antal BIO-BLOK® moduler för fem olika jordarter – grov sand, fin sand, silt, lera/sand och lera/silt.

Klicka på ikonen nedan för att komma till beräkningssidan.All användning av kalkylprogrammet är på eget ansvar.