Varnings- och markeringsnät

 

Varnings- och markeringsnät

EXPO-NET markeringsnät är en perfekt produkt för skydd mot grävskador på t.ex. el-, gas-, vatten- och fjärrvärmerör. Nätets maskstorlek gör att grävskopans tänder vid första kontakt med nätet fångar upp nätet så att det följer med upp till ytan. 

M10
Markeringsnätet placeras minst 20 cm över den kabel eller det rör som ska skyddas. Nätet finns i flera bredder så att det kan anpassas till den rörbredd man vill skydda.

Om man tvingas bryta av nätet är M10-typerna framställda så att trådarna går av på diagonalen.
M20
Denna typ placeras minst 20 cm över den kabel eller det rör som ska skyddas.

Nätet finns i flera bredder så att det kan anpassas till den rörbredd man vill skydda.

Följande typer finns i vårt standardsortiment:

Typ Bredd Längd Färg
M10 20 cm 100 m Gul, grön, orange, blå, lila
M10 30 cm 100 m Blå, lila, röd
M10 40 cm 100 m Lila
M10 50 cm 100 m Lila
M10 60 cm 100 m Lila
M20 80 cm 100 m Lila
M20 100 cm 100 m Lila
M20 120 cm 100 m Lila
Alla angivna värden är ungefärliga värden.

M10-typerna tillverkas enligt kraven i DS/EN 12613:2001.

Färgmarkering:

Orange: Kommunikation: Tele (T), Telefon (T), Antenn (A)
Gul: Gas (G)
Röd: Elektricitet (El)
Blå: Vattentillsyn (V)
Grön: Avlopp: Kloak (K), Dränering (D)
Lila: Fjärrvärme (Fjv)


Datablad m.m.

» Se broschyr