Varnings- och säkringsnät - opto

 

Varings- och säkringsnät - opto

EXPO-NET säkringsnät markerar och skyddar optokablar och starkströmskablar genom att ge bästa möjliga skydd mot grävskador.

Nätets unika maskstruktur gör att det fastnar på grävskopans tänder så att en del av nätet följer med grävskopan upp som en varning innan kablarna skadas, och söktråden gör det möjligt att identifiera underliggande kablar. 

M10-10 cm med söktråd
Nätet finns som standard i 10 cm motsvarande den kabelbredd som ska skyddas och är utrustat med en isolerad söktråd av rostfritt stål.
M10
Detta nät finns i flera bredder motsvarande den kabelbredd som ska skyddas. Kan användas till både el-, gas-, vatten- eller telefonledningar/kablar. Nätet kan förses med text efter eget önskemål.

Följande typer finns i vårt standardsortiment

  Typ   Bredd   Längd   Färg   Textval
  M10-10 cm med söktråd   10 cm   500 m   Grön   Optokabel titta ej
  in i kabeländen
  M10-10 cm med söktråd   10 cm   500 m   Orange   Optokabel titta ej
  in i kabeländen
  M10   20 cm   100 m   Röd   Enligt önskemål
  M10   30 cm   100 m   Röd   Enligt önskemål
  M10   40 cm   100 m   Röd   Enligt önskemål
  M10   50 cm   100 m   Röd   Enligt önskemål
Alla angivna värden är ungefärliga värden.

M10-typerna tillverkas enligt kraven i DS/EN 12613:2001.


Datablad m.m.

» Se broschyr