Varningsnät – Miljönät

 

Varningsnät: Miljönät/Signalnät

EXPO-NET miljönät eller även kallat signalnät är perfekt för att skilja ny, ren jord från gammal, eventuellt förorenad jord. Nätet används i samband med avlägsnande av jord som är förorenad till följd av industriellt spill, nedgrävt avfall, utsläpp från nedgrävda tankar och kasserade kemikalier.

Efter avlägsnande av den förorenade jorden läggs EXPO-NET miljönät ut på jorden och ett nytt lager ren jord sprids ut över området. När man senare gräver i jorden kommer nätet alltid att varna om var gränsen mellan ny, ren jord och gammal, eventuellt förorenad jord går.

132
Typ 132 tillverkas som ett osträckt nät. Detta gör att nätet sträcks ut innan det läggs över, vilket gör det lätt att upptäcka.

Detta nät är godkänt av danska Miljöstyrelsen.
134S
134S är ett sträckt nät. Denna typ är den lättaste av de tre signalnättyperna och nätet kan enkelt hanteras av endast en person.
EXPO1515
EXPO1515 är ett sträckt nät men p.g.a. den speciella tillverkningsmetoden som används har just detta signalnät en mycket stor dragstyrka när det fångas upp av grävskopans tänder.

Följande typer finns i vårt standardsortiment:

  Art. nr.   Typ   Maskstorlek   Bredd   Längd   Färg
  '023200-01'   132   35 x 35 mm   220 cm   50 m   Signalgul 
  '023230-01'   EXPO1515   15 x 15 mm   400 cm   100 m   Signalgul
  '023210-01'   134S   25 x 25 mm   400 cm   100 m   Signalgul
Alla angivna värden är ungefärliga värden.


Datablad m.m.

» Se broschyr 

» Markeringsnät och geotextilier – lämpade för markering mellan ren och förorenad jord (finns endast på danska)