Armering av infarter

 

Armering av infarter

Med EXPO-NET armeringsnät som underlag för infarten blir trycket jämnare fördelat och grus och sten stannar därför där det lagts från början.

Det är enkelt att lägga ut armeringsnätet. Först jämnas jordlagret ut och sedan läggs ett lager stabilgrus eller fyllnadsgrus (ca 20 cm) ut och komprimeras. Nätet placeras över stabilgruset och täcks med ett tunt lager sättsand efter behov (dock max 4-5 cm). Vi rekommenderar att längderna läggs ut tvärs över körriktningen och att de överlappar varandra med ca 20 cm. För att förankra nätet kan man t.ex. använda ett bockat armeringsjärn (ca 1 meter långt) som ett U och slå ner detta genom de två lagren nät och ner i jorden.

Titta på vår inspirationsfilm » Klicka här

EXPO-1211"L"
Denna lättviktstyp används till armering av infarter för att undvika sättningar i gruset.
EXPO-1211
Denna typ är lite starkare än lättviktstypen och är särskilt anpassad för stabilisering där underlaget är mjukt.
EXPO-1311
Om man vill ha ett nät med stora maskor är detta alternativ en möjlighet.

Följande typer finns i vårt standardsortiment:

  Art. nr.   Typ   Maskstorlek   Tråd   Bredd   Längd   Färg
  '020610-01'   EXPO-1211"L"   8 x 6 mm   2 mm   2 m   25 m   Svart
  '020600-01'   EXPO-1211   8 x 6 mm   3 mm   2 m   25 m   Svart
  '020620-01'   EXPO-1311   27 x 27 mm   5 mm   2 m   25 m   Svart
Alla angivna värden är ungefärliga värden.


Datablad m.m.

» Se broschyr

» Se Armeringsnät - Data (dansk)

» Se Armeringsnet - Hjørring (dansk)

» Se Armeringsnet - Holstebro (dansk)

» Se inspirationsfilm (dansk)