Anaerobe anlæg med BIO-BLOK®

For at opnå en denitrifikation og en biologisk nedbrydning af en række miljøfremmede stoffer i spildevandet, er anaerobe (iltfrie) anlæg en vigtig faktor.
Ved brug af BIO-BLOK® filtermedie kan der opnås optimale forhold i denne spildevandsproces.

Hydrolyse med BIO-BLOK®

Hydrolyse

Hydrolyse er vigtig for mange processer i den biologiske rensning, og vi uddyber gerne, hvordan vores BIO-BLOK® indgår i disse processer.

Fermentation med BIO-BLOK®

Fermentation

Fermentation er en anden del af processerne, hvor BIO-BLOK® filtermediet kan indgå som et vigtigt element. Vi står gerne til rådighed med nærmere vejledning.

Miljøvenligt anlæg med BIO-BLOK®

Pilerensnings-/­fordampningsanlæg

Er du miljøbevidst, og vil du gerne spare afledningsafgiften, er et pilerensnings-/fordampningsanlæg en oplagt spildevandsløsning. Systemet er en bæredygtig løsning uden udledning til naturen. Vi står til rådighed med et uforpligtende tilbud.

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) med BIO-BLOK® faskine

Nedsivning af regnvand

Regnvand er en værdifuld ressource, og med relativt enkle metoder kan regnvandet ved hjælp af BIO-BLOK® regnvandsfaskinen føres tilbage i et naturligt kredsløb. Princippet kaldes Lokal Afledning af Regnvand (LAR), og vi står naturligvis til rådighed med mere information om denne bæredygtige løsning.

 

 

Beregningsskema til dimensionering

EXPO-NET har fået udviklet et beregningsskema til dimensioneringsberegning af BIO-BLOK® regnvandsfaskiner. Beregningsskemaet kan beregne forbruget af BIO-BLOK® elementer for fem forskellige jordarter – groft sand, fint sand, silt, sandet ler og siltet ler.

Ved at klikke på linket åbnes beregningsskemaet. Disse beregninger gennemføres i overensstemmelse med Spildevandskomiteens skrift nr. 25, hvor grundlaget for beregningerne og begrænsningerne for anvendelse er angivet.

Faskinen dimensioneres for overbelastning max. 1 gang pr. år (T = 1 år). Den hydrauliske ledningsevne K [m/s] er skønnet for fem jordarter og vælges før dimensionering af faskinen (når muse-markøren holdes over de farvede felter, fremkommer info-tekst).

Det reducerede areal skal være et helt tal mellem 1-10.000, og når arealet er indtastet, klikkes på den jordtype, man ønsker beregning for.

Ved indtastning af det reducerede areal (afvandet areal) og ved valg af jordart (K-værdi) fremkommer der fire forskellige geometriske forslag til opbygning af den ønskede faskine (Løsningsforslag A, B, C og D). Endvidere oplyses det totale forbrug af BIO-BLOK® elementer.

Det valgte forslag inklusiv vejledende principskitse fremkommer ved at klikke på forstørrelsesglasset under de fire, farvede tekstfelter i venstre side.

Vi gør opmærksom på, at brug af beregningsskemaet er på eget ansvar.

Optimal rensning og nedsivning ved hjælp af BIO-BLOK®

Nedsivning af spildevand

Nedsivning af spildevand ved hjælp af BIO-BLOK® - En unik løsning, som sikrer en optimal biologisk rensning af spildevandet samt en optimal nedsivning i jorden. Du kan få gratis og uforpligtende rådgivning i forbindelse med dimensionering af spildevandsnedsivning i det åbne land.

Søgning