Land- & skovbrug

Har du problemer med vildt, der skader dine planter, sne, der tilfyger veje, eller regnvand, du gerne vil have nedsivet på en miljøvenlig måde, er det os, du skal have fat på.

Maksimal beskyttelse af træer og vinplanter

Barkbeskyttere, treeflex og vinnet

Ser dine træer og planter flossede og afgnavede ud? Så kontakt os. Vores barkbeskyttere og vinnet er udviklet til at give beskyttelse, men også til at give optimale vækstvilkår for træer og vinplanter.

Net som afskærmning

Sne- og fuglestop

Vores sne- og fuglestop - B6 og B9 - er universal løsninger, som kan bruges både ved tagfod og under rygningspladen, samt B7, der kan bruges til rygningen. Har du problemer med fygesne, fugle eller insekter på loftarealer, kan vi give råd og vejledning til effektiv forebyggelse.

Net som afskærmning

Sneafskærmning

Snefygning langs veje og i lufthavnsområder, eller sandfygning langs kyster - vi anbefaler vores snehegn, der gennem mange år har været anvendt bl.a. af de fleste kommuner til at forhindre fygning.

Net, der passer til nutidens krav om dyrevelfærd

Vindafskærmning

Frisk luft giver sunde dyr, og derfor bygges moderne stalde med naturlig ventilation. Vi har flere forskellige typer, der kan benyttes til dette formål, vi vejleder gerne.

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) med BIO-BLOK® faskine

Nedsivning af regnvand

Regnvand er en værdifuld ressource, og med relativt enkle metoder kan regnvandet ved hjælp af BIO-BLOK® regnvandsfaskinen føres tilbage i et naturligt kredsløb. Princippet kaldes Lokal Afledning af Regnvand (LAR), og vi står naturligvis til rådighed med mere information om denne bæredygtige løsning.

 

 

Beregningsskema til dimensionering

EXPO-NET har fået udviklet et beregningsskema til dimensioneringsberegning af BIO-BLOK® regnvandsfaskiner. Beregningsskemaet kan beregne forbruget af BIO-BLOK® elementer for fem forskellige jordarter – groft sand, fint sand, silt, sandet ler og siltet ler.

Ved at klikke på linket åbnes beregningsskemaet. Disse beregninger gennemføres i overensstemmelse med Spildevandskomiteens skrift nr. 25, hvor grundlaget for beregningerne og begrænsningerne for anvendelse er angivet.

Faskinen dimensioneres for overbelastning max. 1 gang pr. år (T = 1 år). Den hydrauliske ledningsevne K [m/s] er skønnet for fem jordarter og vælges før dimensionering af faskinen (når muse-markøren holdes over de farvede felter, fremkommer info-tekst).

Det reducerede areal skal være et helt tal mellem 1-10.000, og når arealet er indtastet, klikkes på den jordtype, man ønsker beregning for.

Ved indtastning af det reducerede areal (afvandet areal) og ved valg af jordart (K-værdi) fremkommer der fire forskellige geometriske forslag til opbygning af den ønskede faskine (Løsningsforslag A, B, C og D). Endvidere oplyses det totale forbrug af BIO-BLOK® elementer.

Det valgte forslag inklusiv vejledende principskitse fremkommer ved at klikke på forstørrelsesglasset under de fire, farvede tekstfelter i venstre side.

Vi gør opmærksom på, at brug af beregningsskemaet er på eget ansvar.

Søgning